Persondatatesten

Kontakt os

Hvor godt er I klædt på?

Tag testen om de nye databeskyttelsesregler

  • Få et overblik med udgangspunkt i jeres situation
  • Få vores bemærkninger til, hvad I kan gøre fremadrettet
Start testen Kontakt os

Sådan kan vi hjælpe dig

Lever I op til den nye databeskyttelsesforordning
Tag testen
Kontakt vores eksperter
Kontakt
Bliv godt klædt på til den nye databeskyttelsesforordning
Læs hvordan

Seneste nyheder

Nyhed

Coronavirus i Danmark - Hvad så med GDPR?

Nyhed

Coronavirus i Danmark - Hvad så med GDPR?

Coronavirussen (COVID-19) har også nået Danmark. I denne nyhed ser vi på de databeskyttelsesretlige aspekter og udfordringer, som arbejdsgivere møder som følge af virusudbruddet. Hvad må man f.eks. spørge sine medarbejdere om i forsøget på at identificere symptomer hos dem? Og hvad må man dele af informationer om medarbejderne internt på arbejdspladsen?
Nyheder

EU fremlægger ny plan for brug af kunstig intelligens

Nyheder

EU fremlægger ny plan for brug af kunstig intelligens

Ifølge planen er der bl.a. brug for nye regler og strammere krav for AI-løsninger på højrisiko-områder som sundhed, transport og visse dele af den offentlige forvaltning. Nye regler kan forventes måske allerede til efteråret.
Nyheder

Logning af teleoplysninger

Nyheder

Logning af teleoplysninger

Generaladvokat M. C. Sánchez-Bordona fastholder i to nye forslag til afgørelser, at en generel og udifferentieret logning af teleoplysninger er i strid med EU-retten, men åbner op for, at medlemsstaterne undtagelsesvist og midlertidigt kan opretholde national lovgivning.
Nyheder

Ny principiel afgørelse fra datatilsynet præciserer kravene til brug af cookies

Nyheder

Ny principiel afgørelse fra datatilsynet præciserer kravene til brug af cookies

Nye krav fra Datatilsynet medfører, at mange cookie-setups ikke er lovlige, da det bør være lige så let at afslå at give samtykke til brug af cookies, som det er at give det.
Nyheder

Datatilsynet har offentligjort en ny skabelon til databehandleraftaler

Nyheder

Datatilsynet har offentligjort en ny skabelon til databehandleraftaler

Datatilsynet har nu offentliggjort en ny databehandleraftale-skabelon, der implementerer Det Europæiske Databeskyttelsesråds udtalelse af juli 2019 vedr. Datatilsynets tidligere skabelon. Bestemmelserne i den nye skabelon har karakter af standardbestemmelser.
Nyhed

Kritik for generel procedure om id-validering ved anmodninger om sletning

Nyhed

Kritik for generel procedure om id-validering ved anmodninger om sletning

Datatilsynet har udtalt kritik af Pandora A/S for virksomhedens generelle procedure om ID-validering ved anmodninger om sletning. Afgørelsen omhandle-de en britisk borger og er den første sag, hvor Data-tilsynet har truffet afgørelse som ledende tilsyns-myndighed efter ”one-stop shop-mekanismen”.