Persondatatesten

Kontakt os

Hvor godt er I klædt på?

Tag testen om de nye databeskyttelsesregler

  • Få et overblik med udgangspunkt i jeres situation
  • Få vores bemærkninger til, hvad I kan gøre fremadrettet
Start testen Kontakt os

Sådan kan vi hjælpe dig

Lever I op til den nye databeskyttelsesforordning
Tag testen
Kontakt vores eksperter
Kontakt
Bliv godt klædt på til den nye databeskyttelsesforordning
Læs hvordan

Seneste nyheder

Nyhed

Datatilsynets planlagte tilsyn i andet halvår af 2019

Nyhed

Datatilsynets planlagte tilsyn i andet halvår af 2019

Datatilsynet varsler, at fokus for efterårets tilsyn. bl.a. vil være databehandlerne og arbejdsgiverne.

Nyhed

TDC forbydes at optage telefonsamtaler uden samtykke

Nyhed

TDC forbydes at optage telefonsamtaler uden samtykke

Datatilsynet har meddelt TDC A/S et midlertidigt forbud mod at optage telefonsamtaler med kunder til intern træningsbrug, indtil der er skabt en teknisk løsning, som gør det muligt for TDC at indhente et samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Nyhed

Lovlig afvisning af indsigt i TV-overvågning

Nyhed

Lovlig afvisning af indsigt i TV-overvågning

Datatilsynet har givet Metro Service medhold i, at selskabet af hensyn til offentlige interesser kunne nægte at give indsigt i tv-overvågningsoptagelser af metroen i København.

Nyhed

Manglende sletning resulterer i indstilling til bøde på 1,5 mio. kr.

Nyhed

Manglende sletning resulterer i indstilling til bøde på 1,5 mio. kr.

Datatilsynet har i en ny afgørelse politianmeldt og indstillet møbelfirmaet IDdesign A/S til en bøde på 1,5 mio. kr. for manglende sletning af personoplysninger om ca. 385.000 kunder.

Nyhed

Manglende iagttagelse af pricippet om dataminimering

Nyhed

Manglende iagttagelse af pricippet om dataminimering

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af Fredericia Gymnasium for overtrædelse af princippet om dataminimering, idet gymnasiet ikke havde foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, hvilke oplysninger der var nødvendige at indsamle med henblik på at opdage og undgå eksamenssnyd.

Nyhed

Udgående post og menneskelige fejl

Nyhed

Udgående post og menneskelige fejl

De fleste har oplevet ved en fejl at sende et brev eller en e-mail til en forkert modtager eller med en forkert vedhæftning. Når disse menneskelige fejl medfører, at der utilsigtet deles personoplysninger med uvedkommende, udgør det som regel en behandling i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 32, stk. 1. Dette bliver vi mindet om i Datatilsynets afgørelse fra d. 16. maj 2019.