Persondatatesten

Kontakt os

Tag den hurtige eller grundige persondatatest

Vælg test

Persondatatesten

Læs mere om persondatatesten her

Persondatatesten er et gratis værktøj, der giver overblik over, hvor langt din organisation er med at sikre overensstemmelse - compliance - med den nye EU persondataforordning.

Databeskyttelsesforordningens bestemmelser er i vidt omfang en videreførelse af reglerne i persondataloven. Men der er også væsentlige nydannelser og dermed nye krav, som virksomheder og myndigheder skal leve op til efter 25. maj 2018, når den nye persondataforordning finder anvendelse.

Når du tager persondatatesten, får du en samlet slutrapport med en compliancescore, udregnet på baggrund af dine svar på testens spørgsmål. Sammen med compliancescoren får du også bemærkninger og anbefalinger til brug for jeres organisations videre arbejde med at sikre, at I opfylder de nye kra i persondataforordningen.

Hvem kan tage persondatatesten?

Persondatatesten kan som udgangspunkt tages af alle.

Databeskyttelsesforordningen indeholder dog detaljerede og komplekse regler, f.eks. om IT-sikkerhedsmæssige forhold. Det indebærer, at du muligvis kan få brug for hjælp fra en kollega med en anden fagprofil for at kunne besvare alle spørgsmål.

Testen indeholder derfor funktionen ”Spørg en kollega”, som gør det let at sende spørgsmål videre.

Testens spørgsmål og svar

Persondatatesten følger forordningens systematik. Spørgsmålene er således inddelt i de samme otte emner, som fremgår af forordningen. Det sikrer, at man med testen kommer rundt i hele databeskyttelsesforordningen og får et 360 graders statustjek.

Persondatatesten indeholder to tests. Den hurtige test, som kan tages på ca. 10 minutter, og den længere og mere detaljerede test, som kan tages på ca. 30 minutter.

Udregning af organisationens compliancescore
Nogle bestemmelser i forordningen er mere alvorlige at overtræde end andre, og det tager persondatatesten højde for. Det betyder, at ikke alle svar i persondata testen har samme vægt, når den samlede compliancescore skal regnes ud. Nogle svar ”slår hårdere igennem” på den samlede compliancescore end andre.

Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith har i forbindelse med vægtningen af de forskellige svar trukket på forordningens bødebestemmelser, hvoraf det fremgår, at overtrædelse af visse bestemmelser straffes hårdere end overtrædelse af andre bestemmelser. Desuden har Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith trukket på Datatilsynets mangeårige praksis, som også peger på, at visse overtrædelser er mere alvorlige end andre.

Ansvarsfraskrivelse

Persondatatesten.dk giver et overordnet øjebliksbillede af din organisations status. Compliancescoren og slutrapporten er ikke en præcis facitliste, og kan ikke stå alene. Slutrapporten kan således ikke erstatte sædvanlig juridisk rådgivning, hvis din organisation ønsker et meget detaljeret og dybdegående compliance-tjek. Men med testen får din organisation en nem og værdifuld indikation af, hvor langt I er med compliance-arbejdet, og om der er områder, som bør have særligt fokus i det videre arbejde.

Har du spørgsmål?

Persondatatesten.dk er skabt og udviklet af Kammeradvokaten /Advokatfirmaet Poul Schmith.

Har du spørgsmål til testen eller den nye databeskyttelsesforordning er du velkommen til at kontakte Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith på 72 28 39 62.